Przejdź do głównej zawartości

Już jest: Wyprzedaż świąteczna. Do 33% zniżki. Kup teraz

Lars the troll and other gaming characters stand alongside one another against a lush nature-filled landscape.

Z myślą o ludziach

W SteelSeries mamy jasne przekonania i wartości, którymi się kierujemy, co jest odzwierciedlone w działaniach naszego personelu i kulturze każdego dnia, w każdym obszarze organizacji. Służą nam one za kompas i wyznaczają sposób pracy oraz działania, jakie podejmujemy jako firma:

Bardzo ważną tego częścią jest nasze przekonanie o potrzebie wspierania większej różnorodności, sprawiedliwości i inkluzywności oraz umożliwienie społeczności gamingowej działania na rzecz dobra na świecie. Dlatego:


Angażujemy się w budowanie inkluzywności, dostępności i sprawiedliwości dla wszystkich naszych ludzi

Chcemy słuchać naszych użytkowników i użytkowniczek, siebie nawzajem i wspierać różnorodne talenty, doświadczenia i potrzeby

Jesteśmy tu po to, by pielęgnować społeczność gamingową i uczynić z niej siłę na rzecz dobra na świecie, gdzie tylko możemy

SteelSeries mascot Lars holding speech bubbles

Słuchanie

Słuchamy użytkowników i użytkowniczek, siebie nawzajem oraz rynku.

SteelSeries mascot Lars smiling in front of flags

Wyzwanie

Rzucamy wyzwania sobie samym i sobie nawzajem oraz kwestionujemy status quo.

SteelSeries mascot Lars extending hand

Przekształcanie

Przekształcamy siebie, naszą branżę i życie.


Oto jak realizujemy nasze wartości i przekonania w praktyce…

Budowanie zróżnicowanego i inkluzywnego miejsca pracy

Chcemy tworzyć bezpieczne, inkluzywne otoczenie, w którym personel SteelSeries czuje się mile widziany i wspierany. Wierzymy też, że różnorodne sposoby myślenia są podstawą innowacji i naszego sukcesu w tworzeniu zwycięskich rozwiązań dla osób grających na całym świecie.

Prowadzimy wśród personelu regularne ankiety różnorodności, równości i włączania (DE&I) oraz otwarte spotkania w całej organizacji, gdzie zachęcamy wszystkich do udzielania się i pomocy w zrozumieniu, jak sobie radzimy i gdzie możemy radzić sobie lepiej. Założyliśmy również komitety pracownicze, które aktywnie wspierają kobiety, społeczność LGBTQ+ i inne niedostatecznie reprezentowane grupy:

• Nasza grupa For Pride tworzy przestrzeń dla społeczności, zasoby, wsparcie, mentoring i edukację dla personelu LGBTQ+ oraz stowarzyszonych pracowników SteelSeries.

• Nasza grupa Women of SteelSeries stanowi dla pracownic forum wymiany doświadczeń i wsparcia. Grupa prowadzi również na inicjatywy mające na celu dostrzeżenie kobiecych talentów w firmie i zachęcanie większej liczby kobiet do dołączenia do niej. W marcu 2022 promowaliśmy serię blogów pisanych przez nasze pracownice i organizowaliśmy streamy w ramach kampanii na rzecz zwiększenia świadomości ich pracy i inspirowania innych kobiet z branży gamingowej.

• Nasza grupa Mental Health dostrzega wagę zdrowia psychicznego zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim. Grupa ta stanowi bezpieczną przestrzeń w pracy, gdzie można przedyskutować problemy i znaleźć wsparcie, a także sposób nawiązania kontaktu z szerszą społecznością graczy. Udostępniamy informacje i zasoby wraz ze sponsorowanymi przez naszą firmę świadczeniami, takimi jak Employee Assistance Program, aplikacja Insight Timer wspierająca mindfulness oraz bezpłatny kurs Energy and Attention, który pomaga ludziom pracować w zgodzie z ich osobistymi cyklami energetycznymi, aby osiągnąć maksymalną równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz produktywność.

Person on video conference call on laptop

Nasza gamingowa społeczność jako dobroczynna siła

Wykorzystujemy siłę naszego personelu i społeczności do podnoszenia świadomości i budowania wsparcia dla spraw, na których im zależy, w tym inicjatyw na rzecz osób LGBTQ+ i zdrowia psychicznego.

W 2021 nawiązaliśmy nowe partnerstwo z Wounded Warrior Project (WWP) – organizacją non-profit, która pomaga weteranom i członkom służby czynnej, którzy odnieśli obrażenia fizyczne lub psychiczne, rany lub zachorowali. W 2021 przekazaliśmy darowiznę na rzecz WWP i pomogliśmy zebrać dodatkowe fundusze poprzez wspieranie ich dorocznych wydarzeń gamingowych i streamingów na żywo – „Warrior Week” i „Capture the Flag”. Współpracujemy również z WWP we włączaniu gier do ich programu poprawy zdrowia psychicznego „Project Odyssey”, który skutecznie angażuje weteranów swoimi treściami rehabilitującymi i rozwija silnie zdolności decyzyjne.

Poza partnerstwem z Wounded Warrior Project wykorzystujemy nasze streamingi do zwiększania świadomości, oferowania wsparcia oraz zbierania funduszy dla wielu innych spraw leżących na sercu naszej społeczności. Każdego centa przychodu uzyskanego z naszego kanału na Twitchu przekazujemy co miesiąc na inny cel oraz podwajamy wszystkie datki przekazane przez naszą społeczność. Od 2020 wsparliśmy kilkanaście inicjatyw charytatywnych, organizacji i zbiórek na GoFundMe, w tym Vital Voices, The Global Food Banking Network, Asian Americans Advancing Justice, Anita B dot Org, Thurgood Marshall College Fund, Casa Ruby, Humane Society, Czerwony Krzyż i wiele innych.