Przejdź do głównej zawartości

FLASH SALE! Use code GET20 in checkout to save 20% on all products. Kupuj teraz

*Excludes Arctis Nova 7P/X Wireless White
Lars and other gaming characters breakdance and pose around and on top of various SteelSeries products against a lush forest landscape.

Właściwe postępowanie: Zrównoważony rozwój w SteelSeries

Zależy nam na tym, by robić wszystko we właściwy sposób, aby kolejne pokolenie graczy mogło pozostać w grze.

Dla SteelSeries zwycięstwo w przyszłości nie będzie polegało tylko na tworzeniu najlepszego sprzętu, ale także na dokonywaniu właściwych wyborów dla ludzi i planety na każdym etapie tego procesu. Budowanie zrównoważonego biznesu nie może polegać na tworzeniu chwytliwych nagłówków czy składaniu powierzchownych deklaracji. Jak każdy gracz wie, można odnieść kilka szybkich zwycięstw, ale osiągnięcie celu wymaga koncentracji, determinacji i ogromnego wysiłku. Wierzymy, że właściwe postępowanie jest jedyną drogą do zbudowania lepszej przyszłości dla gier, dla ludzi i dla naszej planety.

Teraz, jako część rodziny GN Group, mamy jeszcze większą szansę na wykorzystanie naszego połączonego know-how i skali, aby zrobić to, co należy i zwielokrotnić nasze wysiłki na rzecz wywierania pozytywnego wpływu.


ZWIĘZŁE FAKTY: Dotychczasowe najważniejsze osiągnięcia

Raportujemy emisje dwutlenku węgla w całym łańcuchu dostaw (zakresy 1, 2 i 3)

Zobowiązaliśmy się do osiągnięcia naukowych celów w dziedzinie klimatu

Mamy 100% papieru z recyklingu w naszych wewnętrznych strukturach opakowań

Jesteśmy dumni z partnerstwa z Plastic Bank i Wounded Warrior Project

GŁÓWNE CELE

Uzyskać neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla w naszych bezpośrednich działaniach i zużyciu energii do 2025

Wyeliminować jednorazowe plastikowe opakowania do 2025

Zintegrować zasady dotyczące obiegu zamkniętego we wszystkich naszych działaniach

Uczynić nasze miejsca pracy przyjaznymi i dostępnymi dla wszystkich


Dowiedz się więcej o naszych celach i naszych sposobach działania:


Global Compact i Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Agenda ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju zawiera zarys celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals, SDG), których zadaniem jest praca na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości. Grupa GN jest sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact i w ramach tej grupy dążymy do pozytywnego oddziaływania na wszystkie cele zrównoważonego rozwoju. Istnieją cztery cele zrównoważonego rozwoju, w przypadku których firma Steel Series może w największym stopniu przyczyniać się do globalnego postępu:

UN sustainable development goal logo displays gender symbols and the text "gender equality".

Podchodzimy z dużą pasją do naszych pracowników i ciężko pracujemy nad tworzeniem bardziej integracyjnego i zróżnicowanego miejsca pracy dla każdego, kto ma do czynienia z firmą SteelSeries. Wierzymy, że każdy ma prawo czuć się bezpiecznie i jak w domu, przebywając w miejscu pracy, a do osiągnięcia tego celu niezbędna jest równość. Pracujemy nad uzyskaniem równiejszej reprezentacji społecznej w naszej organizacji, jak również nad poprawą równości poprzez sposób wynagradzania i awansowania talentów.

Energia zasila naszą firmę i nasze produkty. Pracujemy nad ograniczeniem zużycia energii i emisji dwutlenku węgla poprzez usprawnienie naszej działalności, nabywanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz zwiększenie efektywności produkcji, dystrybucji i produktów.

UN sustainable development goal logo displays gender symbols and the text "gender equality".
UN sustainable development goal logo displays gender symbols and the text "gender equality".

Zawsze ustanawiamy wysokie standardy sprawiedliwości w naszych praktykach biznesowych i ściśle współpracujemy z wszystkimi naszymi dostawcami, aby zapewnić ochronę praw człowieka i praw pracowniczych. Dzięki zaangażowaniu w inicjatywę ONZ Global Compact zawsze zachowujemy najwyższe możliwe standardy.

Wiemy, że ważne jest, abyśmy nieustannie analizowali i oceniali materiały i procesy, które stosujemy do wytwarzania naszych produktów. Niestrudzenie tworzymy solidny zestaw zasad i praktyk, a teraz przy wsparciu GN Store Nord (naszej spółki dominującej) przyspieszamy te prace w takich obszarach jak minerały z regionów ogarniętych konfliktami, odpowiedzialne pozyskiwanie surowców i walka z korupcją. Dążymy do utrzymania tych standardów w całym naszym łańcuchu wartości.

UN sustainable development goal logo displays gender symbols and the text "gender equality".