Przejdź do głównej zawartości

Polityka prywatności

Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 21 lutego, 2023

1. DEFINICJE

1.1„Nieletni” należy rozumieć jako dziecko poniżej 13. roku życia.

1.2„Dane osobowe” należy rozumieć jako wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

1.3„Wrażliwe dane osobowe” należy rozumieć jako dane osobowe związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym osób fizycznych; przekonania polityczne, religijne, filozoficzne; członkostwo w związku zawodowym; dane dotyczące zdrowia lub preferencji seksualnych; akta dotyczące przestępstw i poważne problemy społeczne.

1.4„SteelSeries”/„My” należy rozumieć jako firmę SteelSeries ApS i jej spółki stowarzyszone.

1.5 „Strony internetowe” należy rozumieć jako strony internetowe SteelSeries, https://steelseries.com, https://3daimtrainer.com oraz wszystkie subdomeny.

1.6 „Usługi” należy rozumieć jako nasze programy oferowane w formie usługi i dostępne na naszej Stronie internetowej lub poprzez oprogramowanie do pobrania dostępne na naszych Stronach internetowych lub na cyfrowych rynkach podmiotów zewnętrznych, takich jak Steam (https://store.steampowered.com).

2. WPROWADZENIE

Ta polityka prywatności opisuje, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i wykorzystujemy pliki cookie na naszej Stronie internetowej i w naszych Usługach.

Będziemy publikować wszelkie zmiany polityki prywatności na tej stronie, a jeśli zmiany są znaczące, zapewnimy bardziej widoczne powiadomienie, dodając ogłoszenie na Stronie internetowej, w naszych Usługach lub wysyłając powiadomienie pocztą e-mail. Zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności za każdym razem, gdy korzystasz ze Strony internetowej lub naszych Usług, aby być informowanym o tym, jak traktujemy dane osobowe i jak możesz pomóc chronić swoją prywatność.

3. DANE OSOBOWE

3.1 Zbieranie danych osobowych

3.1.1 Ogólne zbieranie

Podczas korzystania ze Strony internetowej lub naszych Usług użytkownik może przesyłać dane osobowe do SteelSeries.

SteelSeries będzie gromadzić dane osobowe wyłącznie na podstawie przesyłania danych osobowych przez użytkownika za pośrednictwem Strony internetowej lub Usług z pełną wiedzą użytkownika o przesyłaniu zgodnie z niniejszą polityką prywatności, w tym także z przeglądarki użytkownika zgodnie z poniższym opisem w sekcji 4 (Pliki cookie i inne formy gromadzenia danych).

SteelSeries nigdy nie poprosi Cię o podanie wrażliwych danych osobowych podczas korzystania ze Strony internetowej lub Usług.

SteelSeries nie zbiera świadomie danych osobowych użytkowników, którzy nie ukończyli 13. roku życia, bez wyraźnej zgody rodzica lub opiekuna. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe użytkownika, który nie ukończył 13. roku życia, bez zgody rodzica lub opiekuna, usuniemy te dane bez zbędnej zwłoki. Jeśli uważasz, że mogliśmy zebrać dane osobowe użytkownika, który nie ukończył 13. roku życia, bez zgody rodzica lub opiekuna, prześlij zgłoszenie na tym formularzu DSAR. Nie sprzedajemy (zgodnie z poniższą definicją wynikającą z ustawy CCPA) w sposób świadomy danych osobowych użytkowników, którzy nie ukończyli 16. roku życia.

3.1.2 Zbieranie poprzez YouTube

Funkcja udostępniania w YouTube interfejsu SteelSeries Moments wykorzystuje usługi interfejsu API platformy YouTube. Korzystanie z tej funkcji podlega postanowieniom Polityki prywatności Google oraz Warunków korzystania z usług YouTube.

Uzyskujemy i przechowujemy następujące informacje na temat konta użytkownika:

 • Token dostępu zwrócony przez YouTube po autoryzacji
 • Nazwa wyświetlana do wyświetlania na liście połączonych kont
 • Adresy URL do wszystkich filmów udostępnianych za pośrednictwem interfejsu Moments

Dane te są przechowywane lokalnie na komputerze użytkownika i nie są udostępniane żadnym stronom trzecim. Użytkownik może usunąć te dane w dowolnym momencie, odłączając konto w menu Ustawienia > Połączone konta. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania bądź usuwania danych użytkownika z YouTube prześlij zgłoszenie na tym formularzu DSAR.

3.2 Wykorzystanie danych osobowych

SteelSeries korzysta z danych osobowych wyłącznie do celów zgodnych z przekazywaniem danych osobowych przez użytkowników. W związku z tym SteelSeries będzie wykorzystywać zebrane dane osobowe do zapewniania klientom wartościowych, interaktywnych Usług i produktów, do poprawienia komunikacji z użytkownikami oraz do poprawienia wrażeń użytkowników z korzystania ze Strony internetowej i naszych Usług.

Sytuacje, w których wykorzystywane są dane osobowe:

 • Kiedy złożysz zamówienie: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres, szczegóły płatności
 • Podczas rejestracji: Adres e-mail, nazwa użytkownika, hasło
 • Gdy komunikujesz się z naszymi zespołami wsparcia: Imię i nazwisko, adres e-mail, identyfikator zamówienia
 • Gdy logujesz się do naszych Usług

Nazwa użytkownika SteelSeries jest publicznie dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Umieszczanie danych osobowych w nazwie użytkownika odbywa się na jego ryzyko. Należy tego unikać.

SteelSeries będzie przesyłać dane osobowe zebrane od użytkowników Strony internetowej do swoich spółek stowarzyszonych lub stron trzecich wyłącznie w następujących przypadkach: jeśli przetworzenie takich danych będzie konieczne na podstawie naszych instrukcji i zgodności z polityką prywatności, jeśli użytkownik wyrazi zgodę na takie przesyłanie, jeśli użytkownik poprosi o takie przesyłanie (na przykład w formie wniosku o przetworzenie zamówienia), jeśli będzie to wymagane lub dozwolone przez prawo lub w celu ochrony prawnych lub innych istotnych interesów.

Niektóre z tych stron trzecich obejmują między innymi następujących partnerów:

 • Brand3D LLC w przypadku Aim Master
 • iGames Inc. w przypadku prezentów w postaci gier
 • Segment

Jak wyjaśniono poniżej, SteelSeries nie prowadzi działalności polegającej na sprzedawaniu danych osobowych użytkowników stronom trzecim. Więcej informacji znajdziesz w sekcji 6 (kalifornijskie przepisy dotyczące prywatności).

SteelSeries może od czasu do czasu udostępnić zbiorcze i anonimowe dane partnerom biznesowym. Te zbiorcze i anonimowe dane są analizowane masowo. Możemy je udostępniać naszym spółkom stowarzyszonym, przedstawicielom i partnerom biznesowym.

SteelSeries będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo będziesz posiadać profil w naszym cyfrowym ekosystemie, o ile dalsze przechowywanie Twoich danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której jesteś stroną, w celu spełnienia obowiązku prawnego którym podlegamy lub w celu realizacji uzasadnionych interesów realizowanych przez nas.

3.3 Twoje prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Masz wiele praw w stosunku do swoich danych osobowych, które posiadamy, i możesz korzystać z nich po skontaktowaniu się z nami za pomocą danych podanych poniżej.

Prawa te obejmują:

 • Uzyskiwanie informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i dostęp do danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Należy pamiętać, że mogą zaistnieć okoliczności, w których jesteśmy uprawnieni do odrzucenia wniosków o dostęp do kopii danych osobowych ze względu na prawo innej osoby do prywatności.
 • Żądanie poprawienia Twoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
 • Żądanie usunięcia danych osobowych w określonych okolicznościach. Pamiętaj, że mogą zaistnieć okoliczności, w których poprosisz nas o usunięcie Twoich danych osobowych, ale jesteśmy prawnie upoważnieni do ich przechowywania. Użytkownik może aktywnie usuwać dane osobowe połączone z jego profilem użytkownika, usuwając ten profil w witrynie.
 • Sprzeciwia się przetwarzaniu Twoich danych osobowych i żąda od nas ograniczenia w określonych okolicznościach. Ponownie mogą zaistnieć okoliczności, w których sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub poprosisz nas o ich ograniczenie, ale jesteśmy prawnie upoważnieni do odrzucenia tego żądania.
 • W niektórych okolicznościach otrzymywanie niektórych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i/lub żądanie przekazania tych informacji stronie trzeciej, jeżeli jest to technicznie wykonalne. Pamiętaj, że to prawo dotyczy wyłącznie danych osobowych, które nam przekazałeś.
 • Wycofanie Twojej zgody, chociaż w pewnych okolicznościach kontynuacja przetwarzania bez Twojej zgody może być zgodna z prawem, jeśli mamy do tego inny uzasadniony powód (inny niż zgoda).
 • Złożenie skargi na stronie internetowej Duńskiej Agencji Ochrony Danych https://www.datatilsynet.dk/english, jeśli jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej i uważasz, że którekolwiek z Twoich praw zostało przez nas naruszone.

Użytkownicy mogą zrezygnować z personalizacji usług na podstawie danych. Użytkownicy SteelSeries mogą pobrać aplikację komputerową GG, która zapewnia bezpośredni dostęp do naszych Usług. W ustawieniach aplikacji GG użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania danych przez SteelSeries w celu personalizacji Usług. Nie powoduje to przerwania automatycznego zbierania danych, gdy użytkownik korzysta z naszych Usług, ale zrywa powiązanie tych danych z kontem i czyni zebrane dane całkowicie anonimowymi. Po wyłączeniu tej funkcji stracisz dostęp do spersonalizowanej zawartości na naszej Stronie internetowej i w Usługach, powiadomień o nowych produktach oraz wersji beta oraz wczesnych dostępów do programów/

4. PLIKI COOKIE I INNE FORMY ZBIERANIA DANYCH

4.1 Zgoda

SteelSeries używa plików cookie na tej Stronie. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą witrynę internetową i wchodzisz z nią w interakcję, akceptujesz, że automatycznie otrzymujemy i rejestrujemy informacje z dzienników serwera z Twojej przeglądarki, w tym adres IP, informacje o plikach cookie i żądaną stronę.

SteelSeries automatycznie otrzymuje i przechowuje następujące dane, gdy korzystasz z naszych Usług:

 • Dane interakcji. Gromadzimy dane dotyczące interakcji, które pomagają nam ulepszać nasze produkty i Usługi. Ten typ danych ma na celu poinformowanie nas o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Usług. Mogą one zawierać między innymi informacje o tym, które ekrany interfejsu użytkownika są używane oraz które funkcje są wykorzystywane podczas działania Usług.
 • Dane techniczne. Zbieramy dane techniczne na temat Usług i obsługiwanych urządzeń (akcesoriów SteelSeries oraz wspieranych laptopów i urządzeń partnerów) podłączonych do naszego oprogramowania. Są to na przykład informacje takie jak wersje oprogramowania układowego i sterowników, numer wersji aplikacji, wersja systemu operacyjnego, kraj (ale nie adres, miasto ani stan) oraz identyfikator aplikacji. Identyfikator aplikacji to losowy unikalny numer, który generujemy podczas instalacji. Nie możemy zidentyfikować żadnego użytkownika według tego numeru: po prostu informuje nas, że każda instalacja jest unikatowa.
 • Zgłoszenia usterek i dzienniki błędów. Aby pomóc zidentyfikować problemy, które mogą mieć nasi użytkownicy, prześlemy szczegółowe informacje na temat awarii aplikacji, błędów aktualizacji oprogramowania układowego lub sterownika i innych raportów o błędach. Zgłoszenia usterek zawierają dane informujące, dlaczego nasza aplikacja lub urządzenie uległy awarii, a także stan i wykorzystanie pamięci urządzenia podczas awarii.

4.2 Umieszczenie i wykorzystanie plików cookie

Podczas korzystania z witryny pliki cookie będą przechowywane na nośniku, z którego korzysta użytkownik w celu przeglądania witryny. Te pliki cookie są wykorzystywane w celu zapewnienia lepszej wygody podczas przeglądania witryny oraz do gromadzenia określonych informacji o użytkowniku w celu ułatwienia analizy użytkowników witryny. Pełna lista i opis używanych przez nas plików cookie są dostępne na: Lista plików cookie

4.3 Zarządzanie plikami cookie

SteelSeries informuje użytkowników witryny, że pliki cookie można usunąć za pomocą przeglądarki użytkownika. Ponadto możliwość przechowywania i używania plików cookie w przeglądarce można całkowicie zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.

SteelSeries zaleca użytkownikom zapoznanie się z instrukcją obsługi związaną z wybraną przeglądarką użytkownika, aby użytkownicy mogli dostosować ustawienia plików cookie przeglądarki do preferowanego ustawienia.

4.4 Reklama w Internecie

Nie wyświetlamy reklam stron trzecich, gdy korzystasz ze Strony internetowej. Współpracujemy jednak z partnerami reklamowymi w celu dostarczania reklam SteelSeries na Stronach internetowych wydawców zewnętrznych, którzy mogą ustawiać pliki cookie w przeglądarce komputera. Pliki cookie pozwalają naszym partnerom rozpoznać Twój komputer, dzięki czemu serwer reklam może wyświetlać Ci reklamy SteelSeries w innym miejscu w Internecie. Lista partnerów, z którymi współpracujemy, jest dostępna na: Pełna lista partnerów

5. BEZPIECZEŃSTWO

Podejmujemy środki ostrożności, aby chronić Twoje dane osobowe. Gdy przesyłasz dane osobowe za pośrednictwem Strony internetowej, są one szyfrowane i przesyłane do nas w bezpieczny sposób. Możesz to sprawdzić, szukając ikony kłódki w przeglądarce lub „https://” na początku adresu Strony internetowej. Oprócz tego serwery, na których przechowujemy dane osobowe, są przechowywane w bezpiecznym środowisku.

Niestety przesyłanie informacji przez internet nie jest całkowicie bezpieczne, więc nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Jeśli masz powody, by uważać, że Twoje dane osobowe zostały skradzione lub że korzystanie ze Strony internetowej i/lub Usług nie jest już bezpieczne, skontaktuj się z nami (informacje kontaktowe znajdziesz w sekcji 7. Informacje kontaktowe poniżej.

6. KALIFORNIJSKIE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

Kalifornijska ustawa „Shine the Light”

Sekcja 1798.83. kalifornijskiego kodeksu cywilnego, znana także jako ustawa „Shine the Light”, umożliwia mieszkańcom Kalifornii uzyskanie określonych własnych danych osobowych, które możemy ujawniać stronom trzecim w celu marketingu bezpośredniego. Jeśli mieszkasz w Kalifornii i chcesz poprosić o te informacje, skontaktuj się z nami w sposób opisany w sekcji 7 (Informacje kontaktowe) poniżej.

Kalifornijskie przepisy dotyczące prywatności konsumenta („CCPA”)

CCPA wymaga od nas przekazywania mieszkańcom Kalifornii dodatkowych informacji związanych z prywatnością.

Informacje wynikające z CCPA

 • Informacje umożliwiające identyfikację osób. Zgodnie z sekcjami 3. (Dane osobowe) i 4 (Pliki cookie i inne formy zbierania danych) powyżej gromadzimy określone kategorie i elementy informacji o osobach uważane za dane osobowe zgodnie z definicją CCPA („Dane osobowe CA”). Możemy zbierać następujące Dane osobowe CA:
  • Identyfikatory: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło, adres IP;
  • Informacje handlowe: informacje rozliczeniowe, identyfikator zamówienia;
  • Informacje związane z aktywnością w internecie lub w innej sieci elektronicznej: informacje o plikach cookie, takie jak dane interakcji (np. informacje o używaniu ekranów interfejsu użytkownika oraz funkcje wykorzystywane podczas działania Usług) oraz dane techniczne (np. wersja oprogramowania układowego oraz sterownika, numer wersji aplikacji wersja systemu operacyjnego, kraj i identyfikator aplikacji);
  • Inne informacje osobowe: po upoważnieniu informacje powiązane z Twoim kontem na YouTube, w tym nazwę konta i adres URL filmów udostępnianych przez SteelSeries Moments.
 • Źródła. Możemy gromadzić określone kategorie Danych osobowych CA od Ciebie i z Twoich urządzeń, jeśli wejdziesz z nami w interakcję lub skorzystasz z naszej Strony internetowej oraz Usług zgodnie z opisem w sekcjach 3. (Dane osobowe) i 4. (Pliki cookie i inne formy zbierania danych) powyżej.
 • Cele. Zbieramy Dane osobowe CA do celów biznesowych i komercyjnych opisanych w sekcjach 3. (Dane osobowe) i 4. (Pliki cookie i inne formy zbierania danych). Udostępniamy i/lub ujawniamy Twoje Dane osobowe CA zgodnie z poniższym opisem:
  • Udostępnianie Danych osobowych CA do celów biznesowych: Zgodnie z opisem w sekcji 3. (Dane osobowe) możemy udostępniać powyższe kategorie Danych osobowych CA zewnętrznym zleceniobiorcom i dostawcom usług, a także organom publicznym i rządowym do celów biznesowych. Przykłady celów biznesowych obejmują realizację zamówień, zarządzanie dostępem do kont użytkowników, umożliwianie komunikacji pomiędzy użytkownikami a zespołem wsparcia oraz zapewnianie zgodności z przepisami.
  • Udostępnianie Danych osobowych CA do celów komercyjnych: Nie udostępniamy Danych osobowych CA stronom wymienionym w niniejszej polityce prywatności w sposób, który zgodnie z prawem Kalifornii stanowiłby sprzedaż.
 • Prawa konsumenta w Kalifornii.
  • Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków i kwalifikacji masz prawo: (i) poprosić o dostęp do swoich Danych osobowych CA; (ii) poprosić o usunięcie swoich Danych osobowych CA. Aby skorzystać ze swoich praw lub umożliwić skorzystanie z nich w Twoim imieniu uprawnionemu przedstawicielowi, skontaktuj się z nami za pomocą danych podanych w sekcji 7. (Dane kontaktowe) lub zgodnie z poniższą instrukcją. Pamiętaj, że ze względu na bezpieczeństwo podejmiemy kroki, które pomogą zweryfikować Twoją tożsamość i/lub uprawnienia Twojego przedstawiciela.
  • Korzystanie z praw konsumenta w Kalifornii. Jeśli zechcesz skorzystać ze swoich praw w sposób opisany powyżej w odniesieniu do Danych osobowych CA, nie będzie się to wiązało z dyskryminacją polegającą na oferowaniu innych cen, produktów lub innego poziomu lub jakości produktów. Jeśli masz pytania lub chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami za pomocą danych podanych w sekcji 7. (Dane kontaktowe) poniżej.

7. INFORMACJE KONTAKTOWE

Jeśli wydaje Ci się, że nie przestrzegamy postanowień niniejszej polityki prywatności lub chcesz skorzystać ze swoich praw zgodnie z powyższym opisem, prześlij zgłoszenie na tym formularzu DSAR. lub wyślij do nas list na poniższy adres:

SteelSeries ApS
Havneholmen 8, 1. floor
2450 Copenhagen SV, Denmark