Przejdź do głównej zawartości
Skorzystaj z bezpłatnej standardowej wysyłki przy zamówieniach powyżej 49,99 USD

WARUNKI SKORZYSTANIA Z PAKIETU STEELSERIES RAINBOW 6 EXTRACTION


Zasady i warunki
Uczestnicy zgadzają się przestrzegać tych warunków. Wszelkie informacje i instrukcje opublikowane przez Organizatora Promocji w związku z promocją na http://rainbowsixextraction.com/steelseries stanowią część Regulaminu.

I. Organizator Promocji

SteelSeries ApS, Havneholmen 8, 1st floor, DK-2450 Copenhagen SV, Dania

II. Okres Promocji

1.Promocja rozpocznie się 16 listopada 2021 o godzinie 9:00. Promocja będzie trwać do 28 lutego 2022 do godziny 23:59 lub do momentu, gdy wszystkie dostępne kody gry zostaną rozdane przez wszystkich sprzedawców i kanały („Okres Promocji”).

III. Kryteria uczestnictwa

 1. Aby móc wziąć udział w Promocji, trzeba być legalnym mieszkańcem Terytorium (zdefiniowanego poniżej) i mieć ukończone co najmniej osiemnaście lat oraz być pełnoletnim zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu zamieszkania („Uczestnik” lub „Ty”).Dla celów niniejszej Promocji „Terytorium” oznacza dowolne miejsce na świecie z wyjątkiem krajów, w których prawo lokalne zabrania Sponsorowi przeprowadzenia niniejszej Promocji lub uczestnictwa w niej jego mieszkańców.
 2. Uczestnicy muszą spełniać wymagania wiekowe dotyczące gry Rainbow 6 Extraction w swoim regionie.
 3. Pracownicy, przedstawiciele oraz wszelkie spółki należące do grupy kapitałowej Organizatora Promocji, a także wszelkie osoby zawodowo związane z niniejszą promocją nie mogą brać udziału.
 4. Promocja jest dostępna wyłącznie dla użytkowników końcowych (a więc nie dla firm lub sprzedawców).
 5. Uczestnicy mogą wysłać maksymalnie 1 (jedno) zgłoszenie na zakupiony Produkt Promocyjny i maksymalnie 1 (jedno) zgłoszenie w Okresie Promocji.
 6. Promocja nie łączy się z innymi ofertami lub rabatami.

IV. Oferta

 1. Uczestnicy, którzy zakupią nowe (tzn. nieużywane) urządzenie peryferyjne SteelSeries wymienione na poniższej liście (każde z nich to „Produkt Promocyjny”) od uczestniczącego w promocji sprzedawcy detalicznego wymienionego na poniższej liście (każdy z nich to „Uczestniczący Sprzedawca Detaliczny”) w Okresie Promocji, będą uprawnieni do odebrania kodu promocyjnego Ubisoft© („Kod Promocyjny”), który może zostać wykorzystany do 31 grudnia 2022 do odebrania 1 (jednej) legalnej cyfrowej kopii gry Rainbow 6 Extraction Standard Edition. W Rainbow Six Extraction będzie można grać w najbliższym, jeszcze nieogłoszonym terminie. Aktualne informacje są dostępne na stronie:

link text

Uczestniczący Sprzedawcy Detaliczni: SteelSeries.com, KOMPLETT, MaxGaming, Verkokauppa, Inet, Currys, Altenate, Notebooksbilliger, Virgin, Jarir, Xcite, DNA, Gamestreet, Techgigz, Synex, Winner Concept, Edo, Ingram Micro, Findlay, Best Buy, Adorama, GameStop, EB Games, Canada Computers

Produkty biorące udział w promocji różnią się w zależności od kanału i mogą obejmować: Arctis 7, Arctis 9, Arctis 9 Wireless, Arctis Pro, Arctis Pro Wireless, Arctis Pro + Gamedac, Arctis Pro Wireless, Arctis Prime, Apex 7, Apex 7 TKL, Apex Pro, Apex Pro TKL, Rival 600, Rival 650, Rival 710, Rival 5, Prime, Prime+, Aerox 3, Aerox 3 Wireless.

2. Kod Nagrody jest niezbywalny, nie podlega odsprzedaży i nie można uzyskać z niego ekwiwalentu w postaci gotówki. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Organizator Promocji może zastąpić Kod Nagrody nagrodą o równej lub większej wartości.

V. Sposób odebrania

 1. Aby odebrać Kod Nagrody, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności („Odbiór”):
  • W Okresie Promocji należy dokonać zakupu Produktu Promocyjnego u Uczestniczącego Sprzedawcy Detalicznego oraz podać wszystkie informacje wymagane przez Uczestniczącego Sprzedawcę Detalicznego w punkcie zakupu.
  • Odbierz Kod Nagrody od Uczestniczącego Sprzedawcy Detalicznego.
  • Pomiędzy 9:00 16 listopada 2021 roku a 23:59 28 lutego 2022 lub do momentu rozdania wszystkich kodów przez wszystkich sprzedawców oraz nie później niż 31 grudnia 2022 roku („Okres Realizacji”):

  i. Przejdź na http://rainbowsixextraction.com/steelseries
  ii. Zaloguj się za pomocą istniejących danych uwierzytelniających Uplay lub utwórz nowe konto.
  iii. Wprowadź Kod Nagrody, uzupełnij wymagane informacje o produkcie i wyślij do 23:59. Kody Nagród aktywowane po tej dacie nie będą przyjmowane.
  iv. Otrzymasz potwierdzenie w wiadomości e-mail od firmy Ubisoft. Zawartość pojawi się na Twoim koncie Uplay w momencie premiery gry. Wtedy będzie możliwe jej pobranie. ROZMIARY ZAWARTOŚCI TO OKOŁO 70 GB

 2. Jeśli potrzebujesz pomocy w związku z promocją, skontaktuj się z https://support.steelseries.com.If. Jeśli masz problem techniczny lub potrzebujesz informacji, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tej oferty przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej Ubisoft pod następującym adresem: http://support.ubi.com.

 3. Jeżeli Wniosek zostanie uznany za nieprawidłowy, Użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie e-mailem i otrzyma szansę na dostarczenie wymaganych informacji w ciągu 7 (siedmiu) dni. Jeśli odpowiedź nie przyjdzie w ciągu 7 (siedmiu) dni od wysłania wiadomości e-mail, wówczas Wniosek zostanie uznany za nieważny i Uczestnik nie będzie już uprawniony do otrzymania Kodu Nagrody.

 4. Niekompletne lub uszkodzone wnioski będą uznawane za nieważne. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za utratę, opóźnienie lub uszkodzenie danych, które wystąpią podczas komunikacji lub przesyłania Wniosków.

 5. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo, do dyskwalifikacji Zgłoszeń, które według jego uznania nie spełniają postanowień niniejszego Regulaminu.

 6. Zakup Produktu Promocyjnego po upływie Okresu Promocji nie będzie uprawniał do skorzystania z niniejszej Promocji. Kod Nagrody aktywowany po upływie Okresu Realizacji nie zostanie uznany.16. Jeżeli Użytkownik zwróci Produkt Promocyjny po złożeniu Wniosku, Wniosek będzie nieważny. Należy niezwłocznie anulować Wniosek poprzez kontakt z odpowiednim Uczestniczącym Sprzedawcą Detalicznym i podanie swojego Kodu Nagrody. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do sprawdzenia u dowolnego Uczestniczącego Sprzedawcy Detalicznego, czy Produkt Promocyjny został zwrócony. Składając Wniosek, wyrażasz zgodę na takie działanie Organizatora Promocji.

 7. Informacje prawne: Tom Clancy’s Rainbow Six® Extraction ©2022 Ubisoft Entertainment. Wszystkie prawa zastrzeżone. Tom Clancy’s, Rainbow Six, ikona żołnierza, Ubisoft i logo Ubisoft

REGULAMIN PAKIETU STEELSERIES RAINBOW 6 EXTRACTION3 są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Ubisoft Entertainment w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

 1. Kategoria wiekowa gry według regionu
  •Australia MA15+
  •Japonia C
  •Brazylia 16
  •Tajwan 15
  •USA i Kanada M
  •RPA 18
  •Arabia Saudyjska 18
  •Korea Południowa 18
  •Zjednoczone Emiraty Arabskie 18
  •Nowa Zelandia R13
  •Europa 16
  •Rosja 16
  •Niemcy 16
  •Chiny Brak kategorii